دزیمتری فردی

شرکت مدرن آزما با همکاری شرکت مدرن ری (دارای مجوز رسمی از سازمان انرژی اتمی ایران) خدمات دزیمتری فردی شامل فیلم بج و TLD را با روشهای علمی و اصولی و با خدمات ویژه در کشور ارائه می کند.