تماس با ما

دفتر مرکزی: تهران – بلوار فردوس ، خیابان بهار جنوبی ، پلاک 8 ، واحد 2، کد پستی: 1484645714

تلفن: 44095732 -021                   همراه: 5584431-0912                  فکس: 44095879-021

                                                                                                                                                                            09109876527                                           

Email: info@ModernAzma.com                                       Web: www.ModernAzma.com

Email: info@ModernRay.com                                                Web: www.ModernRay.com

 

شعبه تبریز:

تلفن: 33828960-041         همراه: 9356293-0919          فکس: 33828960-041

Email:  ModernAzma.Co@gmail.com                         

شعبه ارومیه:

تلفن: 32242859-044        همراه: 9383075-0919        فکس: 32242834-044

Email:  ModernAzma@yahoo.com